I projektet Vår gemensamma vardag - Yhteinen arkemme vill vi i 4H skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk och kulturgränser.

Barnen i svenskspråkiga och finskspråkiga 4H-klubbar träffas regelbundet för att bekanta sig med varandra och varandras vardag, språk och traditioner. Tillsammans med klubbledarna kommer barn i lågstadieålder att kocka, ha utfärder eller göra något annat roligt tillsammans och reflektera över olikheter och likheter i vardagen.

 

Höstens träffar med Evijärvi 4H

20.9 Träff i Överesseskola

11.10 Träff i Evijärvi

18.11 Barnens dag i Tammerfors

 

http://vargemensammavardag.blogspot.fi/