Säckinsamlingen

Insamlingen organiseras av de lokala 4H-föreningarna, YARA, Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liiitto.

Säckinsamlingen pågår mellan 1.6-31.7.2016 vid Slakthusets parkering i Överesse.

Meddela på pedersore@fs4h.fi hur många buntar du lämnat in, dina kontaktuppgifter samt kontonummer.

Ersättning betalas ut enligt information från 4H-föreningen.

Har du frågor kan du höra av dig till Tanya 050 559 34 38 / pedersore@fs4h.fi


Finlands svenska 4H förverkligar även detta år en insamling av plastsäckar från lantbruken. Insamlingen gäller både gödsel- och utsädessäckar. Odlarna kan föra sina säckar till 4H-föreningens insamlingsplats. Småsäckarna, huvorna och storsäckarna används som råvara för ny plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning fortsätter säckarna sitt liv i nya returplastprodukter.

Insamlingen omfattar YARA s gödselsäckar och Agrimarkets, Tilasiemen och Peltosiemen storsäckar. Annan plast kan inte tas emot. Det går antingen att föra säckarna (enligt förpackningsanvisningar) till närmsta insamlingsplats eller så sorterar och packar 4H-ungdomarna säckarna. Det lönar sig att ta kontakt med 4H-föreningen på orten för att få närmare information.

Tack vare insamlingen återvinns ca 50 % av gödsel- och utsädessäckplasten som kommer från lantgårdarna. Mängden överträffar klart det förpackningsbeslut, som statsrådet ställt upp, där målet för återanvändningen är satt på 22.5 %. Senaste år samlade 4H-ungdomarna in 650 ton plast.

4H-organisationerna och industrins samarbete inleddes redan 1975 och har hållit på sedan dess. Sammanlagt har över 30 miljoner kg plast samlats in under över tre decennier.

Alla säckar, som skall med i insamlingen ska anmälas till den lokala 4H-föreningen. Säckarna skall anmälas senast den 20 juni i södra Finland och senast den 3 augusti i Österbotten. I allmänhet anmäls säckarna till 4H:s verksamhetsledare, om inte klubben informerar lokalt om någon speciell ansvarsperson.


Förpackningsanvisningar


Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar insamlas för återvinning. Storsäckar insamlas för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Plasthuvor (YARA, KEMIRA GROWHOW)

"Krymplastet" d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna viks ihop och skuffas in i en liten säck. Huvudsaken är att paketet med tanke på hanteringen är av samma storlek och form som säckpaketen. Om ni inte har några småsäckar att sätta in plasthuvorna i kan ni använda balgarn.


Småsäckar (YARA, KEMIRA GROWHOW)

De små säckarna, d.v.s. 40 kg och gamla 50 kg säckar, inpackas traditionellt, d.v.s. 49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde. Se till att säckarna är tomma. Om alla säckar är öppnade på längden måste paketet bindas om med balgarn.


Storsäckar (YARA, KEMIRA GROWHOW, AGRIMARKET, PELTOSIEMEN, RAISIOAGRO och TILASIEMEN)
1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
3. Bind ihop 5 - 20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.