För barn finns det aktiviteter som klubbar, matskolan och olika tävlingar att delta i.

De flesta aktiviteter är riktade till åk 3-6 förutom Matskolan som är för 8-12 åringar.